Allmänna försäljningsvillkor

1. Vilka vi är

Glimja Wholesale, som är en del av GLIMJA AB, org.nr. 556891-7867 (”GlimjaW”), är en grossist som erbjuder återförsäljare noggrant utvalda högkvalitativa produkter, service och kunskap för att bidra till en hälsosam och hållbar värld där människor, djur och planet glimjar (blomstrar).

Vi säljer inte direkt till konsument, utan enbart till återförsäljare som i sin tur säljer våra produkter vidare till konsument.

2. Bli återförsäljare 

Vi väljer noggrant ut våra återförsäljare för att passa in i vår återförsäljarstruktur. Endast de som i förväg har accepterats av oss som återförsäljare kan köpa produkter från oss. Vi förbehåller oss alltid rätten att när som helst att göra förändringar i vårt återförsäljarnätverk och inte längre samarbeta med en återförsäljare.  

3. Villkorens tillämplighet

Dessa allmänna försäljningsvillkor (”Villkor”) gäller för alla leveranser av produkter till GlimjaWs återförsäljare (”Återförsäljare”) från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare publicerade försäljningsvillkor.

Dessa Villkor gäller i tillämpliga delar om inget annat skriftligt har avtalats.

4. Produktinformation

De produkter som GlimjaW från tid till annan erbjuder till försäljning presenteras på GlimjaWs webbsida www.glimjawholesale.com. På begäran kan Återförsäljaren även erhålla produktlistor med priser.  

5. Endast för försäljning i fysiska butiker  

Återförsäljaren har endast rätt att vidareförsälja de produkter som Återförsäljaren köper av GlimjaW i fysiska försäljningsställen, som t ex butiker, kliniker. All annan försäljning, t.ex. e-handel eller postorder, kräver ett föregående skriftligt godkännande av GlimjaW.  

6. Priser 

Aktuella ordinarie priser på produkter lämnas på GlimjaWs webbsida och anges i SEK och EUR, exklusive moms. Kostnad för frakt se punkten om Frakt och leverans nedan. GlimjaW äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat skriftligt avtalats. Vid stora volymer kan rabatter vara möjliga på ordinarie priser.

På webbsidan finns även rekommenderade utpriser till konsument.   

7. Beställning och orderbekräftelse

Beställning av produkter görs på webbsidan eller på annat särskilt överenskommet sätt. 

Genom att göra en beställning hos GlimjaW accepterar Återförsäljaren dessa Villkor. 

Oavsett beställningsmetod får Återförsäljaren en orderbekräftelse. GlimjaW förbehåller sig dock rätten att ensidigt välja om en av Återförsäljaren gjord beställning ska orderbekräftas eller inte. 

Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd först vid GlimjaWs orderbekräftelse till Återförsäljaren – dock är Återförsäljaren bunden av sin order efter beställning.

8. Frakt och leverans

Vi erbjuder fraktfritt vid inköp över 5000 kr ex. moms till Återförsäljarens företags adress. På inköp under 5000 kr ex moms tillkommer frakt. Frakt tillkommer till annan adress (dropship) oavsett inköpsbelopp.

Normal leveranstid är 1-3 dagar ifall varan finns på lager. På måndagar har vi ofta högt tryck, och leveranstiden kan därför bli 1 dag extra. Om något i din beställning saknas på lager så meddelar vi detta direkt och återkommer med ungefärlig leveranstid. Om du vill beställa störra kvantiteter av vissa varor eller varumärke kan vi behöva planera inköp och leveranstiden kan då bli längre.

Vi skickar med DHL Paket till företagsadresser i Sverige, Bring Parcel i Norge och UPS till övriga Europeiska länder. Observera att DHL Paket kräver att någon finns på plats för att ta emot paketet.

9. Transportskador

Om GlimjaW står för frakten till Återförsäljaren så ansvarar GlimjaW för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Återförsäljaren.

Om det gäller trasigt gods så ta en bild och maila till oss. Det är viktigt att allt innehåll sparas för att kunna dokumentera och reklamera godset. Återförsäljaren ansvarar för att avemballera och inspektera produkternas skick snarast efter mottagandet. Transportskador ska anmälas på ankomstdagen av leveransen men dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om Kund inte reklamerar transportskadan i enlighet med dessa Villkor förlorar Återförsäljaren rätten att göra gällande anspråk för transportskadan.

10. Betalningsvillkor  

Vi erbjuder betalningsalternativen, Klarna faktura och kortbetalning samt Paypal. I vissa fall faktura direkt från GlimjaW. Villkoren för respektive betalningstjänst finns att läsa i kassan innan ni godkänner villkoren och betalningen.

Produkterna förblir GlimjaWs egendom till dess full betalning erlagts.

GlimjaW har rätt att justera betalningsvillkoren, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

11. Leveransförsening

GlimjaW bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

12. Ej mottagna/uthämtade paket

Kommer gods i retur till oss på grund av att ingen mottagit godset och leverans ej har varit möjlig att genomföra debiterar vi kunden returfrakt + en administrativ avgift på 299 kr (EUR 29,90). Om GlimjaW debiteras av speditören för upprepade leveransförsök så debiteras detta till Återförsäljaren.

13. Reklamation  

Återförsäljaren ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska Återförsäljaren omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till GlimjaW, dock senast 10 dagar från fakturadatum.  

Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage. Återförsäljaren står risken för produkten vid transport. Vid felaktig reklamation har GlimjaW rätt att återsända produkten till Återförsäljaren och att ta ut fraktavgift. 

14. Garanti

Garantier på varor lämnas i enlighet med de garantier som ges av produkternas respektive tillverkare. GlimjaW lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor, som anges på respektive produktsida på GlimjaWs webbsida 

15. Ansvar

Föreligger fel som GlimjaW ansvarar för, åtar sig GlimjaW att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. GlimjaWs ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och Återförsäljaren kan inte rikta andra anspråk mot GlimjaW med anledning av fel. GlimjaW ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst.  

Det totala ansvar som kan uppkomma för GlimjaW gentemot Kund är begränsat till det totala pris som betalats av Återförsäljaren för de felaktiga produkterna. 

16. Ansvarsfriskrivning

GlimjaW ansvarar inte för underlåtenhet eller försening av fullgörelse av GlimjaWs skyldigheter i händelse av, innefattande men inte begränsat till, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, förändringar i laglig reglering eller tolkningen därav, annat påbud av myndighet, strejk, lockout, blockad eller andra arbetskonflikter, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, epidemier, pandemier, naturfenomen eller för fel eller försening i leveranser från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

17. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Villkor. Tvist med anledning av dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

18. Övrigt

GlimjaW förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på GlimjaWs webbsida eller annat material utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till Återförsäljaren. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

GlimjaWs förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor. De vid var tid gällande Villkoren finns på GlimjaWs webbsida glimjawholesale.com. 

sv_SESvenska
Rulla till toppen